http://www.starogard.pl/pl/dokumenty/main_page Królewskie miasto BIP
Strona domowa Dodaj do ulubionych
dla inwestora
dla turysty
dla mieszkańca
Urząd Miasta
› Prezydent Miasta
› Rada Miasta
› Prawo lokalne
› Obwieszczenia
› Starogardzki Ratusz
› Nagrody i wyróżnienia
› Współpraca zagraniczna
› Honorowi obywatele miasta
› Zasłużeni dla Starogardu
› Projekty unijne
› Nagrody dla starogardzian
› Herb, hejnał, flaga
› Patronaty Prezydenta
› Strategia Rozwoju Miasta
› Raport o Stanie Miasta
› Program Opieki nad Zabytkami
› PO Mieszkalnictwo
› Strategia budowy marki
› Strategia turystyki
› Diagnoza zagrożeń młodzieży
› 20 lat samorządu terytorialnego
› System Zarządzania Jakością ISO
 
 
Start Urząd Miasta Projekty unijne RPO WP Budowa i przebudowa ul.

Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej :

Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim:

Tytuł: „Przebudowa ul. Jabłowskiej  w Starogardzie Gdańskim”
Priorytet 4- Regionalny system transportowy
Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Rzeczowy termin zakończenia projektu: 30-09-2014r.
Wartość projektu: 13 527 589,62 zł

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie w kwocie  8 792 933,24 zł (65%) na przebudowę ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim. Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Jabłowskiej o dł. 1,03 km wraz z przebudową i budowa chodników, oświetlenia, budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie. Po scaleniu ul. Unii Europejskiej i ul. Jabłowskiej, droga będzie stanowić jednolite i spójne połączenie drogi wojewódzkiej DW 222 z drogą krajową DK 22. Inwestycja przyczyni sie do poprawy spójności i efektywności systemu transportowego miasta Starogard Gdański i województwa pomorskiego.

Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków:
-Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
-Gminy Miejskiej Starogard Gdański

W kosztach inwestycji partycypować będą także:
Gmina Starogard Gdański: 100 000.00zł.
Star - PEC Sp.zo.o.: 10 000.00 zł.
GILLMET Sp.zo.o.: 3 000.00 zł.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inwestycyjny

 

ilustracja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

ilustracja

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
tel.: +48 58 530 6019, 58 530 6020, fax: 58 530 6111
E-mail: ratusz@um.starogard.pl

 

Projekt graficzny Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim
Wykonanie Excelo. Wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system. Powered by excelo true CMS system.