http://www.starogard.pl/pl/dokumenty/main_page Królewskie miasto BIP
Strona domowa Dodaj do ulubionych
dla inwestora
dla turysty
dla mieszkańca
Urząd Miasta
› Prezydent Miasta
› Rada Miasta
› Prawo lokalne
› Obwieszczenia
› Starogardzki Ratusz
› Nagrody i wyróżnienia
› Współpraca zagraniczna
› Honorowi obywatele miasta
› Zasłużeni dla Starogardu
› Projekty unijne
› Nagrody dla starogardzian
› Herb, hejnał, flaga
› Patronaty Prezydenta
› Strategia Rozwoju Miasta
› Raport o Stanie Miasta
› Program Opieki nad Zabytkami
› PO Mieszkalnictwo
› Strategia budowy marki
› Strategia turystyki
› Diagnoza zagrożeń młodzieży
› 20 lat samorządu terytorialnego
› System Zarządzania Jakością ISO
 
 
Start Urząd Miasta Projekty unijne RPO WP Budowa i przebudowa ul.

Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej :

„Przebudowa ulicy Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim”

Opis projektu:
Celem projektu jest przebudowa ulicy Jabłowskiej o dł. 1,03 km wraz z przebudową chodników, oświetlenia, budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych a także  zatok autobusowych w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie. Po zespoleniu ul. Unii Europejskiej i ul. Jabłowskiej, droga będzie stanowić nierozdzielne i spójne połączenie DW 222 z DK 22. Inwestycja przyczyni się do poprawy spójności i efektywności systemu transportowego województwa pomorskiego.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 16 278 022,07 zł.
koszty niekwalifikowane: 2 750 432.45 zł
koszty kwalifikowane: 13 527 589,62 zł
koszty współfinansowania: 8 792 933.24 zł (65% kosztów kwalifikowanych).

Po przetargu:
całkowite koszty projektu: 7 505 380.00 zł.
koszty niekwalifikowane: 1 475 343.00 zł
koszty kwalifikowane: 6 030 037,00 zł
koszty współfinansowania: 4 522 527,75 zł (75% kosztów kwalifikowanych).

Jednostki realizujące:
Urząd Miasta Starogard Gdański
Star-Wik w zakresie kosztów niekwalifikowanych.

Partnerzy:
Gmina Starogard Gdański: 100 000.00zł.
Star - PEC Sp.zo.o.: 10 000.00 zł.
GILLMET Sp.zo.o.: 3 000.00 zł.

Termin realizacji projektu:
Od 31.05.2013 - do 31.10.2014

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Sposób finansowania:
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji:
W dniu 10.06.2013 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. We wrześniu rozstrzygnięto przetargi dotyczące robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego
w związku z czym został już przesłany zaktualizowany wniosek w celu podpisania aneksu do umowy, w którym całkowita wartość projektu opiewać będzie na 6 030 037.00 zł.

Obecnie trwają prace budowlane.

 

ilustracja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

ilustracja

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
tel.: +48 58 530 6019, 58 530 6020, fax: 58 530 6111
E-mail: ratusz@um.starogard.pl

 

Projekt graficzny Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim
Wykonanie Excelo. Wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system. Powered by excelo true CMS system.